വാര്‍ത്തകള്‍

New Staff fixation Order .Click Here...തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ കലോത്സവ മത്സരഫലങ്ങൾ(03/12/2013)...

കേരളാസ്കൂൾ കലോത്സവം 2013 ഏറ്റവും പുതിയ മത്സര ഫലങ്ങൾ 


(PDF ഫയിൽ നിന്നും മത്സരഫലം എളുപ്പം കാണുവാൻ Ctrl+f അടിക്കുക 
കിട്ടുന്ന dialogue box ൽ ഐറ്റം  കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter അമർത്തുക .)

ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2013 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം 
എല്ലാ മേളകളുടെയും സമയക്രമംവിദ്യാരംഗം മത്സര ഫലങ്ങൾ 2013 
തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ശാസ്ത്രമേള 2013 ജില്ലാതല മത്സരാർഥികൾക്കുള്ള തിരിച്ചറിയാൽ കാർഡ്