വാര്‍ത്തകള്‍

തളിപ്പറമ്പ നോര്ത്ത് ഉപജില്ല വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാടനം ചപ്പാരപ്പടവു ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ 22.7.2015 ബുധനാഴ്ച പ്രശസ്ത കലാകാരന ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌ പേരാമ്പ്ര നിർവ്വഹിക്കും.... വിശ്വസ്ത നായ ബില്ലു...എം.ടി.മധുസൂദനന്‍, തൃച്ചംബരം - എഴുതുന്നു...കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

DISCUSSIONS

നിങ്ങള്‍ Contributory pension scheme- നെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? 
NO
YES
NOT MUCH KNOWLEDGE ABOUT IT

വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിധം.
നിങ്ങളുടെ വോട്ട്  ഇല്ല  എന്നാണെങ്കില്‍ NO എന്ന  വൃത്തത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

നിങ്ങളുടെ വോട്ട്  ഉണ്ട്  എന്നാണെങ്കില്‍ YES എന്ന  വൃത്തത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

നിങ്ങളുടെ വോട്ട് NOT MUCH KNOWLEDGE ABOUT IT  എന്നാണെങ്കില്‍ അതിനുനേരെയുള്ള വൃത്തത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

ശേഷം Vote ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയൂ. 
   

POLL ഫലം കാണൂ.